שים לב!
הרשמה

תנאי הזמנה וגילוי נאות

כללי במסגרת המתווה החדש לפתיחת השמיים, יש לבצע מספר פעולות לפני הטיסה כמו בדיקת קורונה, מילוי טפסים באתר משרד הבריאות ועוד. על מנת להתעדכן בהנחיות המעודכנות יש להיכנס לאתר משרד הבריאות - תעופה בזמן קורונה

הזמנה בטרווליסט משמעה הסכמה מצד הגולש להזמין את העסקה ולהתקשר עם אחת מסוכנויות התיירות בהתאם לתנאי ההזמנה כמופיע להלן. אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך, והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בינך לבין סוכנות הנסיעות. מחירים - מחירי השירותים המוצעים באתר נלקחים ומעודכנים כל הזמן ממערכות המידע של הספקים השונים. בגלל אופיו הדינאמי של תחום התיירות, המחירים משתנים לעיתים תכופות ולכן ההזמנה תיחשב כהזמנה שנסגרה רק אחרי אישור סופי מאתר טרווליסט או אישור סופי מהסוכן שבחרת, וזאת בכפוף לאישורה ע"י ספקי השירותים השונים.
על החבילות לאירופה יתווספו מיסי העיר הנגבים ישירות על ידי בתי המלון, בסך משוער של 2-5 יורו ליום לנוסע.
מחירי שירותי תיירות פנים המוצעים באתר טרווליסט נכונים לאזרחי ישראל בלבד. המחיר לתיירים שונה.
הזמנה מקוונת בטרווליסט - התקשרות באמצעות אתר טרווליסט עם סוכנות נסיעות אשר בוצעה בכרטיס אשראי. הזנת פרטי תשלום באתר - הקלדת פרטי כרטיס אשראי באתר טרווליסט באה לסייע לך לבצע את הזמנתך בדרך מהירה. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכנות שתבחר בעת אישור סופי של ההזמנה. החיוב בכרטיס האשראי במטבע חוץ- ההזמנה תחויב בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות גבוה, כפי שנקבע ביום העסקים שקדם ליום ביצוע ההזמנה עפ"י שער המטבע ביום ביצוע ההזמנה. ביטול הזמנה - חובה להעביר ביטול הזמנה בכתב ולוודא קבלתה ע"י הסוכן, בהתאם להוראות החוק. כל הרוכש שירות מסוכנות תיירות, רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראת סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבע עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהתאם לסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, לא יחול האמור לעיל לעניין זכות הביטול על עסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.בכל מקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג) כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים לכל אדם, לפי הנמוך מבינהם. ההוראות לעיל לעניין ביטול עסקת מכר מרחוק יחולו רק על מי שרכש את השירות לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת וחבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה טיסת המשך.
לאחר מילוי פרטי אשראי ושליחת ההזמנה, כל הזמנה, גם אם היא בתהליך אישור אצל הספק, תחויב בדמי ביטול מלאים, בכפוף לחוק הגנת הצרכן כפי שמפורט מעלה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט והמעודכן בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.
בהזמנות המורכבות משני כרטיסי טיסה נפרדים או יותר עלות הביטול המינימאלי (לפי חוק הגנת הצרכן) תהיה 100 ₪ לכל כרטיס בנפרד. לתשומת ליבך, חלק מנותני השירותים והספקים העוסקים בשירותי תיירות דרך אתר טרווליסט אינם ישראליים, על כל המשתמע מכך, לרבות קבלת שירותים הקשורים בהזמנות ותחולת חוקים ישראליים. על פי חוקי חברות התעופה, בעת ביטול הזמנה לא יתקבל החזר תשלום על תוספת מזוודות. דמי שינוי - בקשות לביצוע שינוי בפרטי ההזמנה יועברו לאישור ספק השרות, במידה ויתאפשר שינוי זה, יגבו דמי שינוי שיקבעו ע"י הספק. בכפוף לחוק הגנת הצרכן, מלבד דמי הביטול או השינוי אשר אותם מחייב ספק השירות, הסוכן רשאי יהיה לגבות דמי טיפול על ביצוע הביטול או השינוי. אין באמור לעיל התחייבות כי ניתן לבצע שינויים בתאריכי הזמנה או בשמות המזמינים. אחריות סוכנות הנסיעות - סוכנות הנסיעות מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. סוכנות הנסיעות מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.
נשים בהריון - הטיסה מותרת עד לשבוע 30 בלבד – נשים בהריון חובה לעדכן את סוכן הנסיעות ולהצטייד באישור רפואי באנגלית ובעברית.

הזמנת כרטיס טיסה לתינוק - מחיר הכרטיס המצוין באתר לתינוק הינו ללא מושב.
תנאים משפטיים המחירים המוצגים באתר הינם להזמנות אינטרנטיות דרך אתר טרווליסט בלבד.
המידע על מוצרי התיירות מבוסס במלואו על המידע שמקורו בספקים. אחריות טרווליסט למידע מוגבלת למסירת המידע, כפי שהתקבל ממאגרי המידע של הספקים.
טרווליסט אינה סוכן או ספק, ואינה מוכרת בפועל מוצרי תיירות. המוצרים נמכרים בפועל ע"י הסוכנים או ספקים, והסוכנים מזמינים את המוצרים מן הספקים השונים.
כל התמונות המופיעות באתר טרווליסט הינן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן.
האתר מיועד לנשים וגברים כאחד, אף כי לעיתים הפניה כתובה בלשון זכר.

ט.ל.ח. במידה ונתקלת בבעיה כלשהי בנתונים המוצגים באתר, אנא שלח אלינו הודעה ואנו נטפל בעניין.

הגבלת אחריות מובהר בזאת כי טרווליסט אינה סוכן או ספק משום צורה שהיא, ולכן אף אחד ממוצרי התיירות המוצעים באתר אינו נמכר בפועל על ידי טרווליסט. המוצרים נמכרים בפועל ע"י הסוכנים, והסוכנים מזמינים ורוכשים את שירותי התיירות מן הספקים השונים. הזמנת השירותים מהספקים נעשית בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מספקי השירותים.
עריכת ההזמנה בטרווליסט מתייחסת למוצרים הכלולים בהזמנה בלבד. הזמנת מוצר אחד בטרווליסט אינה תלויה ואינה קשורה בהזמנת מוצר אחר או שירות נוסף בתשלום באותה הזמנה או בהזמנה נפרדת, אלא אם נמכרו המוצרים מלכתחילה כמקשה אחת.
כל המידע המופיע בטרווליסט אודות המוצרים והשירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל על ידי הספקים השונים. אחריות טרווליסט למידע מוגבלת למסירת המידע למזמין במלואו, כפי שהתקבל ממאגרי המידע של הספקים.
כל התמונות המופיעות באתר טרווליסט הינן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן.
לתשומת ליבך, חלק מנותני השירותים והספקים העוסקים בשירותי תיירות דרך אתר טרווליסט אינם ישראליים, על כל המשתמע מכך, לרבות קבלת שירותים הקשורים בהזמנות ותחולת חוקים ישראליים. סוכנות הנסיעות סוכנות הנסיעות הינה הסוכנות שבחרת באמצעות טרווליסט, והיא זו שמזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.
סוכנות הנסיעות מחויבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם הסוכנות אינה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטתה, אם וככל שיחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.
ספקי השירותים ספקי השירותים הינם הספקים עליהם מנויים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שרותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב וכד'. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.
שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי. מובהר כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירות בלבד, כולל מענה לבקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכב או לכל שרות אחר המועבר על ידי סוכנות הנסיעות לספק השירות הרלוונטי, אלא אם כן אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של סוכנות הנסיעות.
בכל מקרה של תקלה או בעיה או אי התאמה עליך לפנות בהקדם לספק השירותים, במישרין או בעזרת סוכנות הנסיעות .שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי.
בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי להזמנה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. לרוב, המתנה לאישור לוקחת עד 3 ימי עבודה, אך במקרים מסוימים יכולה להתעכב ליותר מכך. במידה ולא תאושר ההזמנה, ניתן לבטל אותה ללא דמי ביטול או לקבל הצעה חלופית מסוכן הנסיעות. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים, ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין או לסוכן תיירות, לפי העניין. לתשומת ליבך, חלק מנותני השירותים והספקים העוסקים בשירותי תיירות דרך אתר טרווליסט אינם ישראליים, על כל המשתמע מכך, לרבות קבלת שירותים הקשורים בהזמנות ותחולת חוקים ישראליים. דרכון בעת הזמנת הטיסה מול הסוכנות, באחריות הנוסעים, כולל קטינים, לוודא שברשותם דרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהיה בחו"ל. כמו כן יש להצטייד באשרות כניסה (ויזות) המתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני הסוכנות אם ברשותכם דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכנות הנסיעות.
תשומת הלב מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת.
יש לשים לב לתקופת השהייה המותרת. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת הכניסה למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.
כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
החזרים במקרה בו הלקוח זכאי להחזר כלשהו, יבוצע ההחזר לפי שער הדולר שבו חויב הלקוח. אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, אלא אם פעל הלקוח בהתאם להנחיות ספקי השירותים המופיעות על גבי השובר. סוכנות הנסיעות תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר. ביטוח נסיעה וביטוח כבודה מוצרי התיירות המוצעים אינם כוללים ביטוח מכל סוג שהוא. אנו ממליצים על רכישת ביטוח רחב, המתאים ביותר עבורך, שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות, וכן ביטוח כבודה לפי המפורט בפוליסת הביטוח. מלונות פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד וסוכנות התיירות אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הנוסע לבטל תוך 24 שעות הזמנתו ללא דמי ביטול. ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח. דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק סוכנות הנסיעות מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה. סוכנות הנסיעות אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור. שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לסוכנות הנסיעות כל אחריות למצבים אלה. הגעה מאוחרת - במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא סוכנות הנסיעות באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מסוכנות הנסיעות. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת. שיבוץ החדרים - ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין אפשרות להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים ( RUN OF THE HOUSE ). במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין סוכנות הנסיעות יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה. מתקנים ושירותים בתשלום - שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, סרטים בטלוויזיה, שירות חדרים, כיבוד ושתייה בחדר, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, טיפולי עיסוי וכדומה, ניתנים חלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים ושירותים, אילו מן המתקנים ו/או השירותים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. סוכנות הנסיעות לא תהייה אחראית לדרישות תשלום כאמור. כלכלה - כלכלה על בסיס BB כוללת ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד (אלא אם צוין אחרת במסמך הזמנה). כלכלה על בסיס HB כוללת ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת (אלא אם צוין אחרת במסמך ההזמנה). כלכלה על בסיס FB כוללת 3 ארוחות ביום (בוקר צהריים וערב). כלכלה על בסיס AI "הכול כלול"- כוללת מנות ביניים ושתייה קלה באופן משתנה ממלון למלון. כלכלה על בסיס RO(חדר בלבד) אינה כוללת ארוחות כלל. מיזוג אויר - מערכת מיזוג האוויר אינה באחריות סוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות לא תוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש או היה עליה לדעת, או שדווחה על כך על ידי ספקי השירותים. במלונות שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה.לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר. העברות - העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. ביטול הזמנת בתי מלון בחו"ל - בהתאם לדרישת ספקי השירותים בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, יש לבטל עם ספק השירותים באמצעותו נעשתה ההזמנה על פי הטלפון המופיע על השובר. ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל וייעשה ע"י הנוסע ישירות עם בית המלון עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה. היה והנוסע לא פעל על פי האמור בשובר, וסוכנות הנסיעות תחויב בגין זה, הנוסע יחויב במחיר שתחויב סוכנות הנסיעות, בנוסף למחיר שתחויב הסוכנות יחויב הנוסע בהוצאות טיפול. דירוג בתי מלון - דירוג בתי המלון בעולם, שנמסר לך, הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות. דרגת תיירות בסיסית- TC או C / דרגת תיירות טובה, 3 כוכבים או B או STC/ דרגה ראשונה-4 כוכבים או A או FC / דה לוקס- 5 כוכבים או DLX. VIEW SEA (פונה לים)- S.V / MOUNTAIN VIEW- M.W (פונה להר) / CLUB/ VILLAGE- כפר נופש. טיסות בהזמנות הכוללות טיסה, חשוב לוודא מול הסוכן ו/או חברת התעופה את תנאי הטיסה, ובפרט את התנאים וההגבלות הנוגעים לכבודה (מזוודות) וקבלת אוכל בטיסה.
הפרטים של טיסות (סדירות או טיסות שכר) יכולים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול, ופרטי חב' התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים, אובדן או עיכוב כבודה, הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או סיטונאי התיירות המארגן בהתאם לנסיבות. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה המעודכנים בכרטיס הטיסה, וכן לתנאים הכלליים הרשומים בכרטיס, והם המחייבים את חברת התעופה ו/או ספקי השירותים.
אשרור טיסה - עליך להתקשר לסוכנות הנסיעות יום לפני הטיסה על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה ושאר פרטי ההתקשרות, ככל שימסרו לסוכנות הנסיעות ע"י הסיטונאי ו/או חברת התעופה. התייצבות לטיסות - חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. סוכנות הנסיעות לא תהייה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחור נוסע להתייצבות. אשרור טיסת חזור - יש לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך. עלייך האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור. האמור בפרק זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית - הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד, וסוכנות הנסיעות אינה אחראית לאי אספקתה של ההזמנה, אלא רק להעברת ההזמנה לחב' התעופה, בהתאם לנהלים של חברת התעופה. שינויים בשיעור מיסים והיטלים - תשומת לבך כי בהתאם לפסיקת בית הדין לחוזים אחידים ולהנחיות הממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לחברה לפי העניין. עם זאת, במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן: במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס, או לאחר שהנוסע שילם לחברה עבור כרטיס הטיסה ( לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע. במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לחברה תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה החברה רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שמסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט החברה לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק", תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם. מניין הימים - במניין הימים לצורך הנסיעה מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שניצולם חלקי. זמני היציאה והגעה מל ישראל כפופים לשינוי בהתאם ללוחות הזמנים של חברות התעופה ובהתאם לדין. ילדים - על הלקוח ליידע את סוכנות הנסיעות האם הוא מבקש לכלול ילדים בנסיעתו. ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי כל ספק שירותים. חילוקי דעות - על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לברור התלונה, כל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד סוכנות הנסיעות ו/או ספקי השירותים צריכה להיות מובאת בפני סוכנות הנסיעות, תוך זמן סביר לאחר חזרת הנוסע ארצה, בו תוכל סוכנות הנסיעות לברר את טענות הנוסע מול ספקי השירותים. השכרת רכב באחריות השוכר לעדכן את סוכנות הנסיעות ו/או הספק המתאים, אם גיל הנהג נמוך מגיל 25, כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר.
במדינות בהם ינהג השוכר ברכב השכור במסגרת נסיעה זו, על השוכר (הרשום בשובר), להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף על שמו, ורישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון נהיגה בינלאומי, כשהם תקפים ופרטיהם זהים.
באחריות השוכר לקרוא את התנאים שמופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. חברת השכרת הרכב אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, סוכנות הנסיעות תעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
שירותי חניה - סוכנות הנסיעות אינה אחראית לשום נזק ו/או אובדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה ע"י ספקי השירותים. טיסות בארץ הטיסות מבוצעות ע"י המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין. התייצבות לטיסה - ההתייצבות לטיסה היא שעה לפני ההמראה פרט לטיסות מ / אל נתב"ג בהן יש להתייצב שעה וחצי לפני ההמראה עם תעודת זהות. על הנוסע להתייצב בשער העלייה למטוס בזמן הנקוב בכרטיס העלייה למטוס. טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לבידוק לטיסה או לשער העלייה לטיסה. נוסעים מאחרים לא יעלו לטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו עליהם. בנוסף לכך שמורה הזכות לחברת התעופה שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה או לבצע החזר חלקי בלבד, והאחריות לנזקים שיגרמו לחברת התעופה תחול על הנוסע המאחר. טיולים מאורגנים על הזמנת טיולים מאורגנים יחולו הוראות מיוחדות כמפורט אצל הספקים, ויש להתעדכן בהוראות אלה מול סוכנות התיירות שבחרת. הזמנת כרטיסי כניסה לאירועים ואטרקציות: בנוסף לכל הוראה כללית אחרת בתנאי הזמנה אלו, הוראות פרק זה תחולנה רק על השימוש בשירותי האתר בכל הנוגע לכרטיסי כניסה לאירועים, אטרקציות שונות וסיורים. השימוש במנוע החיפוש נועד לאפשר למשתמש ביצוע עסקאות להזמנת כרטיסי כניסה לאירועי תרבות, ביניהם מופעי בידור, ספורט, שירה, אטרקציות, סיורים ודומיהם (בחלק זה להלן – "האירוע" או "האירועים"). אירועים אלו מתקיימים בפועל על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים בטרווליסט, והשימוש במנוע החיפוש מטרתו לאפשר למשתמש לבחור אירועים כאמור בהם הוא מעונין, ולעיתים גם להשוות את מחירי הכרטיסים המוצעים על ידי סוכני כרטיסים שונים, ולבצע הזמנה להם ישירות אצל הסוכנים, כפי שיוסבר להלן. בכפוף לתנאי השימוש, יוכל המשתמש לבצע חיפוש של האטרקציות ואירועי התרבות והספורט ביעד אליו הוא מיועד או מתעניין לטוס או להשוות בין הצעות של סוכני כרטיסים שונים במידה ומתקיימת השוואת מחירים בנוגע לאותו אירוע המוצג בעמוד התוצאות, ולבחור לעבור לאתר הסוכן מאלו שבתוצאות החיפוש, על מנת לבצע באתר הסוכן את הזמנתו. טרווליסט שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת האירועים המוצעים במסגרת מנוע החיפוש, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ואין היא חייבת בשום דרך להציע או לכלול במנוע החיפוש אירועים כלשהם. האחריות על קיום האירועים השונים, על כל המשתמע מכך, הינה של מארגן או מפיק האירוע, או של הסוכן שהציע את הכרטיסים למכירה. לטרווליסט, כמנוע חיפוש, אין חלק כלשהו בקיום האירועים ואין לה כל אחריות לתוכנם, להתקיימותם או לכל היבט הקשור בקיומם בפועל או אי קיומם, ותפקידה מתמצה בהצגת תוצאות החיפוש ובמתן האפשרות לעבור לאתר הסוכן ולבצע אצלו את הזמנת הכרטיסים. אספקת הכרטיסים בפועל תעשה על ידי סוכן הכרטיסים או מי מטעמו, ובאחריותו הבלעדית, והכל במישרין מול המזמין, כשלטרווליסט אין כל חלק מכך. טרווליסט אינה מתחייבת כי מחירי הכרטיסים הם הזולים ביותר הקיימים, או לכל ענין אחר הקשור בהם שלא הוצג במפורש בתוצאות החיפוש, והמחירים המופיעים בתוצאות החיפוש משקפים את הנתונים שהתקבלו מן הסוכנים הכלולים במאגר החיפוש, שאינו בהכרח מכיל את כל הסוכנים המציעים באותה העת כרטיסים למכירה לאירוע הרלוונטי לתוצאת החיפוש. כאמור, עם בחירת המשתמש בתוצאת החיפוש הרצויה, מסיים המשתמש את השימוש באתר טרווליסט, ומועבר ישירות אל אתר סוכן הכרטיסים, על מנת להשלים את ההזמנה. בהקשר לכך מובהר במפורש, כי התשלום עבור הכרטיסים מבוצע ישירות לסוכן, ולא לטרווליסט והזמנת הכרטיסים היא התקשרות ישירה, לכל דבר וענין, בין המזמין לבין סוכן הכרטיסים, כאשר טרווליסט אינה חלק מהתקשרות זו, והמזמין אינו משלם לה דבר בקשר לכך. מובהר למשתמש, כי חלק מסוכני הכרטיסים אינם עוסקים ישראלים, ואינם פועלים בישראל, לרבות לענין סמכות שיפוט בכל סכסוך עמם ואי תחולת דיני הגנת הצרכן הישראליים. טרווליסט אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג שנעשה באתרי הסוכנים, לרבות בכל הנוגע לטיב האירוע, איכותו, מחירו, אספקת הכרטיסים בפועל, מיקום המושב וכל מצג אחר, ולרבות אם הציגה טרווליסט מצגים אלו גם במסגרת תוצאות החיפוש באתר, כל עוד נלקחו במישרין מן הסוכנים. כל המידע שמזין המזמין לאתר סוכן הכרטיסים מועבר אל הסוכן בלבד, ולא לטרווליסט. טרווליסט אינה מספקת שירות כלשהו למזמין בקשר לפעולות שנעשו באתר הסוכן, ועל המזמין להתנהל מול הסוכן במישרין. קבלת מסמכי נסיעה על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם כגון יעד הטיסה, מועד ושעת הטיסה, איות השמות, שם המלון ובסיס הארוח מבחינת האוכל, סוג הרכב, מסלול הטיול וכיו"ב, תואמים את ההזמנה. פרטים נוספים לפני היציאה לקבלת פרטים נוספים לפני היציאה עליך לפנות לסוכנות הנסיעות המטפלת, עפ"י מספר הטלפון המצוין בטופס.
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה ע"י הסוכן, בהתאם למפורט בהזמנה.
אחריות לגבי הובלה אווירית - אחריות זו מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים. אין באמור במסמך זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
צוות טרווליסט מאחלים לך חופשה נעימה smiley